Close

Benefity / Dopady

Dopad na studenty
  • Aplikace MASTERS bude motivovat k rozvíjení podnikatelského myšlení & sdílení informací v síti osobních kontaktů
  • Zlepšení podnikatelských dovedností pomůžu úspěšně zdolávat vývzy pracovního i osobního života
  • Zvýšení úrovně digitálních dovedností v kombinaci s efektivním přístupem k učení
  • Vyšší míra uplatnění na trhu práce (zvýšení míry zaměstnanosti absolventů)
Dopad na učitele a školy
  • Schopnost porozumět a aplikovat nové přístupy vzdělávání v oblasti podnikatelských dovedností s využitím mobilních zařízení
  • Navýšení kapacity vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí (ICT) pomocí aplikace MASTERS (interaktivní prvky & hry)
  • Doporučené postupy pro školy ohledně podpory podnikatelských dovedností
  • Informace o možnosti poskytovat vzdělávání v oblasti podnikatelských dovedností prostřednictvím mobilní aplikace – jako doplněk ke standardním učebním postupům
 

V dlouhodobém horizontu se zcela jistě potvrdí, že je podpora podnikatelských dovedností velice přínosná pro celou společnost. Kvalifikovaná pracovní síla, která ovládá podnikatelské dovednosti je základním kamenem pro růst a produktivitu, má také velký potenciál pro uplatnění na trhu práce. Důsledkem je snížení míry nezaměstnanosti mladých lidí – podnikatelské dovednosti jsou důležité a budou hrát na trhu práce stále větší roli.