Close

Cíle projektu

Projekt MASTERS naplňuje hned několik evropských i národních cílů. Těmi jsou zejména podpora studentů v jejich budoucí pracovní kariéře, zlepšení jejich ekonomické situace a podpora rozvoje vzdělávání prostředcnitvím inovací založených na ICT. Specifické cíle jsou:

PODPOŘIT TVET

PODPOŘIT UPLATITELNOST TECHNICKÉHO A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

NEZAMĚSTNANOST

SNÍŽIT NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ SŠ

ZLEPŠIT ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI

ROZVÍJET ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI V OBLASTI PODNIKÁNÍ, DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ A JAZYKOVÝCH ZNALOSTÍ

VÝUKOVÉ METODY

PODPORAVAT A INTEGROVAT NOVÉ VÝUKOVÉ METODY A PŘÍSTUPY S VYUŽITÍM ICT

UČEBNÍ OSNOVY

SLADIT UČEBNÍ OSNOVY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PRO SNADNÝ PŘECHOD ZE ŠKOLY NA TRH PRÁCE

PODNIKATELSKÉ DOVEDNOSTI

PODPOROVAT VZDĚLÁVÁNÍ V PODNITKATELSKÝCH DOVEDNOSTECH PRO LEPŠÍ ZAMĚSTNATELNOST A ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO MYŠLENÍ