Close

O nama

bit media je jedan od vodećih ponuđača cjelovitih rješenja za provedbu koncepta e-učenja u Europi. Naši korisnici su tvrtke, javne organizacije te javne i privatne organizacije za obučavanje. Uz druga područja djelovanja poput Software as a Service i e-Vlada, bit media je također prepoznata kao ponuđač suvremenih e-rješenja za javni sektor širom svijeta. 

e-Učenje

 

e-Testiranje

 

SaaS

Software kao usluga (Software as a Service)

 • Okruženje za virtualno učenje
 • Alati za upravljanje sadržajem e-učenja
 • Multimedijalni sadržaj 
 • Mobilno učenje
 • Sustavi za e-Testiranje 
 • Alati za e-Procjenu 
 • Alati za e-vrbovanje
 • Certificirani ispiti
 • Školska administracija
 • Rješenja za e-Vladu
 • Sustavi pravne provedbe 
 • Web sjedišta i portali 
Konzultantstvo i usluge

E-učenje, Međunarodni obrazovni sustav, izdvajanje, Software kao usluga SaaS;