Close

Certifikat poduzetničkih vještina– Entrepreneur’s Skills Certificate® (ESC)

Dobro utemeljena znanja o poslovanju su neophodna u današnjem svijetu rada.

Da li Vam pojmovi kao što su alokacija , kriteriji konvergencije ili vrijeme razvoja znače nešto? Certifikat poduzetničkih vještina (ESC) je međunarodno priznati poslovni certifikat koji Vam može u tome pomoći.

Temeljna znanja o poslovanju i nacionalnoj ekonomiji je predstavljen i izučavan kroz četiri odvojena modula ( A, B, C i UP) , od kojih svaki završava s pregledom certifikata . Sadržaj učenje je dostupan kroz udžbenike, CD verzije i kao tečaj e-učenja.

Sadržaj:

Modul A

Modul A je usmjeren na osnovne poslovne probleme i kontekst

Modul B

Modul B se bavi nacionalnom ekonomijom 

Modul C

Module C daje naglasak na osnovna načela poslovnog upravljanja 

Modul UP

Module UP nudi dodatne poslovno/ekonomske sadržaje