Close

Ciljevi

MASTERS se bavi s nekoliko europskih i lokalnih ciljeva usmjerenih rješavanju osposobljavanja VET učenika za njihovu budućnost, poboljšanja ekonomske situacije i poticanja razvoja obrazovanja uz pomoć inovacija temeljenih na ICT-u kroz:

UNAPRIJEĐIVANJE TVET-A

POTICANJE POTRAŽNJE ZA TVET-OM NA TRŽIŠTU RADA 

NEZAPOSLENOST

DOPRINOŠENJE SMANJENJA NEZAPOSLENOSTI KOD MLADIH

RAZVIJANJE TEMELJNIH VJEŠTINA

RAZVIJANJE TEMELJNIH TRANSVERZALNIH PODUZETNIČKIH VJEŠTINA, DIGITALNIH VJEŠTINA I JEZIČNIH KOMPETENCIJA

METODOLOGIJE UČENJA

PODUPIRANJE I INTEGRIRANJE NOVIH PRISTUPA I METODOLOGIJA UČENJA TEMELJENIH NA ICT-U

USKLAĐIVANJE NASTAVNIH MATERIJALA

BOLJE USKLAĐIVANJE NASTAVNIH MATERIJALA S POTREBAMA TRŽIŠTA RADA I OLAKŠAVANJE TRANZICIJE S OBRAZOVANJA U SVIJET RADA


PROMICANJE PODUZETNIŠTVA

PROMICANJE PODUZETNIČKE IZOBRAZBE S CILJEM RAZVIJANJA AKTIVNIH GRAĐANA: ZAPOŠLJIVOST I KREIRANJE NOVIH RADNIH MJESTA